Home

Home

“Goed onderwijs, vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle kinderen: Samen bouwen aan een sterke toekomst!”

Mijn missie is om bij te dragen aan het goed voorbereiden van kinderen op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, en tegelijkertijd bij te dragen aan hun sociale vorming en burgerschap door kwalitatief goed onderwijs vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle kinderen.

Sinds 2000 houd ik me bezig met gedrag en leren in diverse organisaties. Na het afronden van de Pabo heb ik enkele jaren lesgegeven in het basisonderwijs. Tegelijkertijd studeerde ik Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na afronding van mijn studie werkte ik vier jaar als junior-onderzoeker en wetenschappelijk docent bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hier verzorgde ik onderwijs zoals de vakken Kwaliteit & Doelmatigheid en Organisatiewetenschappen en begeleidde ik studenten als mentor en scriptiedocent. Daarnaast ondersteunde ik nieuwe collega’s bij hun onderwijsactiviteiten.

Hierna heb ik drie jaar als hogeschooldocent gewerkt bij de Pabo van InHolland Den Haag. In de rol van mentor en docent coachte ik aankomende docenten bij hun afstuderen. Mijn taken omvatten onder meer het verzorgen van werkgroepen en hoorcolleges voor derde- en vierdejaarsstudenten, begeleiding van afstudeerprojecten, LIO-stages, praktijkstages, het begeleiden van afstudeeronderzoeken en het afnemen van afstudeerassessments. Gezien mijn academische achtergrond en ervaring als wetenschappelijk docent, ben ik ook ingezet als assessor voor afstudeerassessments en toelatingsassessments voor de Academische Pabo.

Versterken onderwijskwaliteit en verbeteren organisatieresultaten

Sinds 2014 werk ik als ondernemer op het gebied van gedrag, leren en ontwikkeling. Hierbij is duurzame inzetbaarheid een strategisch middel om organisatieresultaten te verbeteren. Mijn ervaring omvat onder meer het verzorgen van onderwijs, begeleiding van professionals, het schrijven van beleidsvoorstellen en uitvoering van veranderprojecten binnen diverse bedrijven en organisaties. Ik analyseer grondig, adviseer over procesverbeteringen en begeleid indien nodig de implementatie daarvan, bijvoorbeeld door het geven van trainingen of door tijdelijk deel te nemen aan het managementteam. Mijn aanpak is gebaseerd op het principe dat kennis voorafgaat aan vaardigheden, waarbij ik diverse evidence-informed methoden inzet om mensen te ondersteunen.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van professionals, ben ik in staat om effectief af te stemmen op de behoeften van zowel individuen als organisaties. Binnen het onderwijs heb ik lesgegeven in groep 3 tot en met 8 en verschillende projecten uitgevoerd als IB-er/kwaliteitscoördinator, beleidsvoorstellen en schoolzelfevaluaties geschreven en verbetertrajecten geleid op het gebied van onderwijskwaliteit. Ik ben opgenomen als ZBO Intern Begeleider in het kwaliteitsregister van de LBBO. Ook ben ik CRKBO-geregistreerd, waardoor een deel van mijn diensten vrijgesteld is van BTW. Verder ben ik Schoolleider RDO Master en gastdocent bij Academica University of Applied Sciences binnen de schoolleidersopleiding, waarbij ik aankomende vakbekwaam schoolleiders begeleid bij het schrijven van beleidsvoorstellen en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Drs. Birgitha Bakker – van der Meij

Eigenaar Bakker Van der Meij Management & Advies

Ervaring / opdrachtgevers