Home

Home

Duurzaam inzetbaar in het onderwijs

Haal het beste uit jezelf, je medewerkers én je leerlingen

Het lerarentekort in Nederland is momenteel een groot probleem, wat zorgt voor een toenemende druk op onderwijsinstellingen. Dit heeft een directe invloed op de kwaliteit van het basisonderwijs en vraagt veel van schoolleiders in het primair onderwijs. Naast het aantrekken van de juiste leerkrachten, is het ook van belang om te kijken naar beleid en organisatie van het onderwijs, de inrichting van het onderwijs en de uitvoering hiervan. Een goede schoolleider is dan ook van vitaal belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Hierin kan ik het volgende voor je betekenen:

INTERN BEGELEIDER

Als interim intern begeleider kan ik de kwaliteit op een school verder helpen versterken op de volgende domeinen: Zorg- en ondersteuningsstructuur, Focus op leren en Data en reflectie. Denk bij de invulling hiervan aan het opzetten van de zorgstructuur, het in kaart brengen van de kwaliteit van leren en lesgeven of het inventariseren van scholingsbehoefte en het organiseren van inhoudelijke studiedagen.

SCHOOLLEIDER

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Hierbij ligt de focus op kwaliteitsverbetering, ontwikkeling van medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Beschikbaar als interim-directeur en sparringpartner voor alle schoolmanagementzaken.

ONDERWIJSADVIES

Resultaatgericht onderwijsadvies op het gebied van onder meer teamontwikkeling, beleidsvorming en procesverbetering. Ik hecht veel waarde aan de context en formulering van de opdracht en kies onderzoeksmethoden in nauw overleg met opdrachtgevers. Ook besteed ik uitgebreid aandacht aan de menselijke aspecten van werkprocessen en hou daarbij ook de belangen van de organisatie in het oog.

.

VAN INTERIM-SCHOOLLEIDER TOT STRATEGISCH ADVIES

Heb je een interim-schoolleider nodig? Of behoefte aan een sparringpartner die je bijstaat in zaken als kwaliteitsmanagement, verandertrajecten, coaching & begeleiding en teamontwikkeling? Birgitha Bakker ondersteunt basisscholen met raad én daad. Met ruim 20 jaar aan praktijkervaring als leerkracht, orthopedagoog en intern begeleider in het PO, met daarnaast ervaring als onderzoeker en docent bij het instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg, (onderdeel van de EUR, o.a. Organisatiemanagement en Kwaliteit en doelmatigheid) help ik basisscholen met alle aspecten van het onderwijs. Van interim-directeur tot het coachen en begeleiden van (startende) intern begeleiders en schoolleiders. En van het doorvoeren van specifieke verandertrajecten tot het adviseren over het schoolbeleid als geheel.

Met een stevige persoonlijkheid en een groot hart voor kinderen en goed onderwijs, kan ik uw organisatie vanuit verschillende rollen ondersteunen op de volgende gebieden:

  • het verder ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit en de zorgstructuur
  • het verder versterken van een professionele leergemeenschap/teamcultuur
  • het tijdelijk vervangen van een  intern begeleider of schoolleider

ERVARING:

NIEUWS

Schoolleiderstekort verder toegenomen

18-01-2023

Het tekort aan schoolleiders in het onderwijs is een groeiend probleem in Nederland. Uit recente onderzoeken blijkt dat het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs alleen maar toeneemt (Adriaens et al., 2021). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van de overgebleven schoolleiders.

lees meer

 

 

Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider

17-11-2022

Op 7 november 2022 heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) de vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider gepresenteerd. Deze nieuwe standaard, die in samenwerking met het werkveld en verschillende experts tot stand is gekomen, geeft richting aan de functie van de intern begeleider en dient als leidraad voor de professionalisering van deze belangrijke functie binnen het onderwijs.

lees meer

 

Lerarentekort zal verder oplopen

18-06-2022

Het lerarentekort in het basisonderwijs is een hardnekkig probleem dat al enige tijd speelt. Volgens voorspellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal het primair onderwijs in 2022 ruim 4,1 duizend basisschoolleerkrachten (fte) tekortkomen, wat in 2027 zal zijn opgelopen tot 11 duizend (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021).

lees meer

 

BESCHIKBAARHEID

Vanaf schooljaar 2023-2024 ben ik nog beschikbaar als schoolleider. Ik werk rechtstreeks voor meerdere opdrachtgevers en overleg bij aanvang van een opdracht een recente VOG.

MEER WETEN?

Volg Birgitha Bakker op social media:

LinkedIn

Twitter

Facebook

KWALITEITSREGISTER

Ik ben geregistreerd als ZBO Intern begeleider in het kwaliteitsregister van de LBBO.

VRIJGESTELD  VAN  BTW

Doordat ik CRKBO-geregistreerd ben, is een deel van mijn diensten vrijgesteld van Btw.