Privacyverklaring Bakker Van der Meij Management & Advies

Privacyverklaring Bakker Van der Meij Management & Advies

Bij Bakker Van der Meij Management & Advies hecht ik veel waarde aan jouw privacy. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die ik van jou krijg, vertrouwelijk te behandelen en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe ik dat doe.

Gegevens die ik verwerk

Om mijn diensten goed te kunnen verlenen, heb ik gegevens van je nodig. Deze gegevens verzamel ik wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, zoals het lezen van mijn nieuwsbrief, het aanvragen van een gratis e-book, deelname aan trainingen of het afnemen van andere diensten. Dit zijn de gegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst, in correspondentie en telefonisch
 • Observaties en gestelde doelen tijdens een training (deze bewaar ik tot 1 maand na de training voor analyse en evaluatie)
Waarom ik je gegevens nodig heb

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of e-mails met informatie over mijn diensten
 • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte
Delen met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruik ik bijvoorbeeld SSL voor een beveiligde internetverbinding, te herkennen aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

Op mijn website gebruik ik geen cookies.

 
Klachten

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je hier vragen over hebt, neem dan contact met me op via birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Birgitha Bakker

Bakker Van der Meij Management & Advies

E-mail: birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl