Over Birgitha

Over Birgitha

Mijn missie is bij te dragen aan onderwijs, de kwaliteit van leven en de duurzame inzetbaarheid van professionals. Als orthopedagoog/gedragswetenschapper met ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs en in het begeleiden van professionals breng ik rust, overzicht en focus, wat de kwaliteit en resultaten van organisaties verbetert door kennisoverdracht, begeleiding en verbetering van werkprocessen. Een gedeelde visie en een cultuur van leiderschap en aanspreekbaarheid zorgen voor meer voldoening, minder werkdruk en minder stressgerelateerd ziekteverzuim.

Onderwijs

In het onderwijs heb ik lesgegeven aan de Erasmus Universiteit, waarbij ik vakken als Kwaliteit & Doelmatigheid en Organisatiewetenschappen doceerde. Op de pabo heb ik afstudeerprojecten, -onderzoeken begeleid, LIO-stages geƫvalueerd en afstudeerassessments afgenomen. Daarnaast heb ik ervaring in het lesgeven aan groep 3 t/m 8 en als IB-er/kwaliteitscoƶrdinator projecten uitgevoerd, beleidsvoorstellen en schoolzelfevaluaties geschreven en verbetertrajecten geleid. Ook heb ik als gastdocent bij Academica University of Applied Sciences binnen de schoolleidersopleiding gewerkt.

Duurzame Inzetbaarheid

Sinds 2014 werk ik als ondernemer op het gebied van gedrag, leren en ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is hierbij een strategisch middel om organisatieresultaten te verbeteren. Bij diverse organisaties heb ik ervaring in het verzorgen van incompany-trajecten en het begeleiden van professionals. Ik analyseer, adviseer over procesverbeteringen en begeleid de implementatie, bijvoorbeeld door trainingen te geven of deel te nemen aan het managementteam. Mijn aanpak is gebaseerd op kennis voorafgaand aan vaardigheden en het gebruik van evidence-informed methoden.

Leiderschap & Professionele Cultuur

Met mijn brede ervaring stem ik effectief af op de behoeften van individuen en organisaties, en draag ik bij aan een gedeelde visie en cultuur van leiderschap en aanspreekbaarheid, wat zorgt voor meer voldoening, minder werkdruk en minder stressgerelateerd ziekteverzuim. Ik ben opgenomen als ZBO Intern Begeleider in het kwaliteitsregister van de LBBO en ben CRKBO-geregistreerd, waardoor een deel van mijn diensten vrijgesteld is van BTW. Bovendien ben ik Schoolleider RDO Master.

Ervaring

 Meer weten?

Kijk op www.bakkervandermeij.nl of op www.kenniscentrumduurzameinzetbaarheid.nl