Basisvoorwaarde voor leren: sociaal emotioneel vrij zijn

Basisvoorwaarde voor leren: sociaal emotioneel vrij zijn

15-07-2020

Op het moment dat kinderen stress ervaren of gewoon niet lekker in hun vel zitten, gaan hun resultaten achteruit. Een klas waar veel onrust heerst, waar geen fijne sfeer is of waar wordt gepest, gaat ten koste van de onderwijsresultaten.

Gelukkig kunnen sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd. Door een veilige sfeer te scheppen, waarin kinderen durven aangeven als ze iets niet begrijpen of als ze ergens mee zitten, schep je een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Wanneer je een gedragsverandering en een groep teweeg wilt brengen helpt het ook om gewenst gedrag te belonen. Hierdoor merken leerlingen dat hun inzet wordt beloond en krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf.