Begeleiding startende leerkrachten

Begeleiding startende leerkrachten

20-11-2019

Scholen hebben steeds meer moeite om leraren te vinden. Vervolgens stoppen startende leraren relatief vaak en oudere leraren vertrekken. Om te voorkomen dat jonge leraren het vak al snel weer verlaten, is goede begeleiding van belang. Slechts een klein deel van de leraren (15%) wordt begeleid in hun eerste baan (Talis, 2018).

Een gebrek aan begeleiding kan ertoe leiden dat startende leerkrachten onnodig veel beroepsstress ervaren, waardoor hun vertrouwen in eigen kunnen afneemt. Leraar 24 (2018) benadrukt dat de belangrijkste knelpunten die startende leraren ervaren, liggen op het gebied van het creëren van een veilig en stimulerend onderwijsklimaat, het activeren van leerlingen, het helder en gestructureerd uitleggen en het voeren van efficiënt klasmanagement.

Naast het ontwikkelen van pedagogisch-didactisch handelen, zijn belangrijke redenen voor werkstress onder startende leraren gebrek aan autonomie en het hebben van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (Van Belzen & Hermsen, 2018). Om dit te voorkomen, heeft de Rijksuniversiteit Groningen een succesvol, driejarig inwerktraject ontwikkeld (Leraar 24, 2018). Dit inwerktraject is maatwerk en kent in elk geval de volgende pijlers: werkdrukverlaging, stapsgewijze introductie in het schoolbeleid, individuele begeleiding in de klas door middel van lesobservatie en feedback van een coach, en systematisch werken aan de professionele ontwikkeling met behulp van professionele ontwikkelingsplannen.

Het effect van dit inwerktraject is dat leraren in de experimentele groep hun pedagogisch-didactisch handelen sneller ontwikkelden, meer autonomie ervaarden en zich competenter voelden. Daarnaast vielen deze leraren minder vaak uit dan die in de controlegroep (Leraar 24, 2018). Kortom, investeren in begeleiding van startende leraren loont.

Referenties:

Belzen, A. van en Hermsen, M.D. 2018. Jong en opgebrand – een onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en burnout. Geraadpleegd van ttps://dspace.library.uu.nl/handle/1874/367102

Kronenburg, F. van 2019. Whitepaper Binden, boeien en begeleiden van startende leraren. KPC Groep

Leraar 24 (2018, 7 september). Goede begeleiding startende leraar leidt tot minder uitval. Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/50613/goede-begeleiding-startende-leraar-leidt-tot-minder-uitval/

Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018. Werkbeleving Nederlandse leraren in internationaal perspectief. Geraadpleegd van https://www.nro.nl/onderzoek-talis-werkbeleving-nederlandse-leraren-in-internationaal-perspectief/