De intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De intern begeleider als kwaliteitscoördinator

12-02-2021

De intern begeleider wordt ook wel gezien als de kwaliteitscoördinator van de school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit op schoolniveau. Hij of zij coördineert en faciliteert de uitvoering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau en zorgt voor de implementatie van beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijskwaliteit (Van den Berg & Van Veen, 2017).

Een aantal taken van de kwaliteitscoördinator zijn het analyseren van leerlingprestaties en het ontwikkelen van plannen om deze prestaties te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het meedenken bij het opstellen van handelingsplannen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het opstellen van OPP’s voor leerlingen die afwijken van de leerlijn, het begeleiden van docenten bij het gebruik van effectieve onderwijsmethoden en het organiseren van interne audits om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren (Van den Berg & Van Veen, 2017).

Daarnaast heeft de kwaliteitscoördinator ook de verantwoordelijkheid om contacten te onderhouden met externe instanties, zoals de Inspectie van het Onderwijs, en rapportages en schoolzelfevaluaties opstellen om de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau te monitoren en te verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2019; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017). Kortom de rol van de kwaliteitscoördinator is van groot belang voor het waarborgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op een basisschool (Van den Berg & Van Veen, 2017).

Referenties:

Inspectie van het Onderwijs. (2019). Staat van het onderwijs 2018/2019. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2019/04/10/staat-van-het-onderwijs-2018-2019/Staat+van+het+Onderwijs+2018-2019.pdf

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2017). Toezichtkader 2017. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2017/04/04/toezichtkader-2017/Toezichtkader+PO+VO+MBO+en+HO.pdf

Van den Berg, E., & Van Veen, K. (2017). Kwaliteitscoördinator als spil van kwaliteitszorg in basisschool. Kwaliteit in beeld, (2), 18-22.