De negen kenmerken van High Performing Schools (HPS)

De negen kenmerken van High Performing Schools (HPS)

20-03-2022

High performing schools zijn scholen die bovengemiddelde prestaties leveren op een breed scala aan indicatoren, zoals academische prestaties, leerlingbetrokkenheid, leerlingwelzijn en onderwijsinnovatie. Er zijn verschillende kenmerken die geassocieerd worden met high performing schools. Shannon en Bylsma (2007) beschrijven negen kenmerken van high performing schools:

  1. Een duidelijke en gedeelde visie: High performing schools hebben een heldere en gedeelde visie die richting geeft aan het onderwijs en waar alle betrokkenen achter staan.
  2. Hoge normen en verwachtingen op het gebied van leren en gedrag voor alle leerlingen
  3. Effectief leiderschap: Leiders van high performing schools ondersteunen hun medewerkers en bieden hen de benodigde middelen en steun om hun werk goed te kunnen doen.
  4. Hoge niveaus van samenwerking en communicatie. Alle betrokkenen zich verbonden met de school.
  5. Lesgeven vanuit een goed curriculum en met goede instructie
  6. Frequente monitoring van lesgeven en leren. High performing schools maken gebruik van data en evaluatie om hun prestaties te meten en hun besluitvorming te informeren.
  7. Gerichte professionele ontwikkeling. Scholing wordt afgestemd op de doelen en ambities van de school.
  8. Een ondersteunende leeromgeving. High performing schools richten zich op leren en zetten zich in voor een cultuur van leren voor zowel leerlingen als leerkrachten.
  9. Hoge niveaus van betrokkenheid van ouders en de bredere gemeenschap bij het onderwijs.

Deze kenmerken dragen bij aan het succes van high performing schools en kunnen als richtlijn dienen voor scholen die zich willen verbeteren. Een aantal kenmerken worden hierna verder toegelicht. Een belangrijke factor is leiderschap. High performing schools hebben sterke en effectieve leiders die zich inzetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze leiders zetten zich in voor de ontwikkeling van een schoolcultuur die gericht is op samenwerking, professionele ontwikkeling en het behalen van hoge verwachtingen.

Een volgende belangrijke factor is een focus op data en evaluatie. High performing schools gebruiken systematisch data om hun onderwijspraktijken te analyseren en te verbeteren. Ze gebruiken deze gegevens om te bepalen welke gebieden verbetering nodig hebben en passen hun onderwijspraktijken aan om deze gebieden te verbeteren.

Verder is een professionele leergemeenschap cruciaal. High performing schools hebben leraren die zich betrokken voelen bij het onderwijs en die hun leerlingen ondersteunen bij het behalen van hun doelen. Deze leraren werken samen met collega’s om hun onderwijspraktijken te verbeteren en werken intensief samen aan hun eigen professionele ontwikkeling.

Ten slotte hebben high performing schools een focus op continue verbetering. Deze scholen streven voortdurend naar verbetering van hun onderwijspraktijken en prestaties en zijn bereid om nieuwe benaderingen uit te proberen en te innoveren om de leerresultaten te verbeteren.

Zowel Shannon & Bylsma (2007) als Schildkamp, Poortman & Handelzalts (2016) noemen deze kenmerken als belangrijk voor high performing schools. Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke invulling van deze kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van de context en de doelstellingen van de school. Het is daarom van belang om deze kenmerken te vertalen naar de specifieke context van de school om een effectieve aanpak voor continue schoolverbetering te ontwikkelen.

Referenties:

Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2016). Data teams for school improvement. School effectiveness and school improvement, 27(2), 228-254.

Shannon, G.S. & Bylsma, P. (2007). The Nine Characteristics of High-Performing Schools: A research-based resource for schools and districts to assist with improving student learning. (2nd Ed.). Olympia, WA: OSPI.