Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

13-02-2019

De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst door de toename van oudere medewerkers en de afname van jongere medewerkers. Duurzame inzetbaarheid (DI) is daardoor een steeds belangrijker onderwerp binnen bedrijven. Het speelt in op maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit, cultuur en leiderschap.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken is de volgende definitie van Duurzame Inzetbaarheid te lezen, inclusief een toelichting op het belang van duurzame inzetbaarheid:

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces tot aan de (stijgende) pensioengerechtigde leeftijd. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen sociaal wenselijk, maar ook economisch noodzakelijk. Sociaal wenselijk, omdat momenteel nog te veel mensen de eindstreep niet halen en op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Economisch noodzakelijk, omdat langer doorwerken – met name vanwege de vergrijzing – van belang is voor het behoud van onze concurrentiepositie en het betaalbaar houden van de pensioenen, de AOW en de sociale zekerheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt vereisen meer investeringen in productiviteit en inzetbaarheid van werkenden.” (Asscher & Klijnsma, Min. SZW, 29-11-2012).

Het inzetbaar houden van medewerkers is een steeds grotere noodzaak (Van Vuuren, 2012, Brouwer et al, 2012, MVO Nederland, 2015). Belangrijke factoren hierbij zijn de gezondheid en motivatie van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid gaat echter verder dan enkel het voorkomen van ziekte. Ook vitaliteit en werkvermogen zijn een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid (SER, 2009). Kort samengevat gaat duurzame inzetbaarheid over het in staat zijn om te werken (werkvermogen en gezondheid) en de motivatie om te werken (Van Vuuren, 2012).

Maar wat levert het op? Gemiddeld kost verzuim €2805,- per medewerker per jaar. Het voorkomen van ziekte, levert daarmee direct een besparing op. Daarnaast verhoogt inzetten op duurzame inzetbaarheid de productiviteit van medewerkers. Meer bevlogen medewerkers leiden tot groei en innovatie in uw organisatie, doordat zij flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderende omstandigheden (MVO Nederland, 2015). Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: duurzame inzetbaarheid verlaagt ziektekosten en verhoogt de productiviteit en wendbaarheid van uw organisatie.

Referenties:

Asscher, L. F., & Klijnsma, J. (2012, 29 november). Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk [Kamerbrief]. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2012/11/29/duurzame-inzetbaarheid-in-cao-en-praktijk.

Brouwer, S., Lange, A. de, Mei, S. van der, Wessels, M., Koolhaas, W., Bültmann, U., Heijden, B. van der & van der Klink, J., 2012. Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken. Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven. UMC Groningen & Rijksuniversiteit Groningen. Groningen

MVO Nederland, 2015. Nut en noodzaak. https://mvonederland.nl/duurzame-inzetbaarheid/nut-en-noodzaak geraadpleegd op 9-6-2018

Sociaal-Economische Raad. (2009). Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Geraadpleegd van: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2009/b27720.ashx

Vuuren, T. van, 2012. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Vergroot de duurzame inzetbaarheid van werknemers door hun vitaliteit, werkvermogen en employability te versterken. Gedrag & Organisatie 2012 (25)4