Enthousiaste en betrokken leraar essentieel voor goed onderwijs

Enthousiaste en betrokken leraar essentieel voor goed onderwijs

19-02-2020

Voor goede onderwijsresultaten is een enthousiaste, betrokken en actieve leraar essentieel. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat motivatie en gedrag van de leraar belangrijke voorspellers zijn van motivatie en leerprestaties van leerlingen.

Daarnaast leidt intrinsieke motivatie van leraren ook tot een hogere inzet, meer doorzettingsvermogen en een betere samenwerking en communicatie met collega’s. Om gemotiveerd te blijven heeft de leraar dezelfde basisbehoeften: tot op zekere hoogte zelf vorm en inhoud kunnen geven aan de uitoefening van het vak (autonomie), zich verbonden voelen met de school, het team, de leerlingen en ouders (relatie) en het gevoel hebben in staat te zijn om leerdoelen te bereiken en uitdagingen aan te kunnen (competentie).