Formatief handelen en EDI

Formatief handelen en EDI

14-08-2019

Het onderwijs in het basisonderwijs kan worden verbeterd door middel van effectieve directe instructie (EDI) en formatief handelen. Het expliciete directe instructiemodel (EDI) is een aanpak waarbij de leraar expliciet en direct kennis en vaardigheden aanleert aan leerlingen door middel van duidelijke leerdoelen, gestructureerde uitleg en begeleide en zelfstandige oefening. EDI is gericht op het actief betrekken van leerlingen bij het leerproces en hen te helpen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen op een gestructureerde en effectieve manier (Rosenshine, 2012). Na elke lesfase wordt via controle-van-begrip-vragen gekeken of de volgende lesfase kan starten.

Dit is een vorm van formatief handelen. Formatief handelen is gericht op het continu monitoren van de leerprestaties van leerlingen en hierop te reflecteren om het onderwijsaanbod hierop aan te passen. Het is belangrijk om duidelijke leerdoelen en succescriteria te formuleren en deze samen met de leerlingen te bespreken, bijvoorbeeld door middel van feedback, peer-assessment en zelf-assessment. Het doel van formatief handelen is om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces en hun eigen leerproces te laten sturen. Uit onderzoek blijkt dat formatief handelen kan leiden tot betere leerprestaties (Van den Heuvel-Panhuizen, Friso-van den Bos, & Abels, 2015).

Hoewel EDI en formatief handelen twee verschillende benaderingen zijn, kunnen ze goed gecombineerd worden om het leerproces van leerlingen te optimaliseren. Door middel van EDI kan de leraar zorgen voor gestructureerde en effectieve instructie, terwijl formatief handelen ervoor kan zorgen dat de leraar inzicht krijgt in de leerprestaties van leerlingen en het onderwijsaanbod hierop kan aanpassen (Muijs & Reynolds, 2017).

Referenties:

Muijs, D. & Reynolds, D. (2017). Effective teaching: evidence and practice. SAGE Publications Ltd.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction. Research-based strategies that all teachers should know. American Educator, 36(1, Spring), 12-21.

Van den Heuvel-Panhuizen, M., Friso-van den Bos, I., & Abels, M. J. (2015). Formatief toetsen: toetsen om wijzer van te worden. Panama-post, 90-97.