Hoge verwachtingen

Hoge verwachtingen

20-12-2021

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen is een belangrijk concept binnen het onderwijs. Het betekent dat docenten geloven dat hun leerlingen in staat zijn om hoog te presteren en dat ze hierin ook willen investeren. Volgens de leidraad van het NRO (2021) is lesgeven vanuit hoge verwachtingen gebaseerd op vier pijlers: kennis van leerlingen, positieve houding, hoge doelen stellen en effectieve instructie.

Een docent die lesgeeft vanuit hoge verwachtingen heeft een goed beeld van de individuele leerling. Ze weten wat de leerling nodig heeft en wat zijn of haar capaciteiten zijn. Dit helpt de docent om passend onderwijs te bieden. Daarnaast is het belangrijk dat de docent een positieve houding heeft ten opzichte van de leerling. Het tonen van interesse en vertrouwen in de leerling zorgt voor een veilige leeromgeving waarin de leerling zich kan ontwikkelen (Rede en Meusen-Beekman, 2018).

Verder is het stellen van hoge doelen een belangrijk aspect van lesgeven vanuit hoge verwachtingen (NRO, 2021 en Rubie-Davies, 2015). Het stellen van doelen geeft de leerlingen een richting en motiveert hen om hard te werken. De doelen moeten wel realistisch en uitdagend zijn. Dit stimuleert de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en om te blijven werken aan hun ontwikkeling. Tot slot is effectieve instructie essentieel voor lesgeven vanuit hoge verwachtingen. Docenten moeten verschillende instructiemethoden beheersen om zo aan de verschillende leerstijlen van leerlingen te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat docenten regelmatig feedback geven en de voortgang van de leerlingen monitoren. Dit helpt de leerlingen om te begrijpen waar ze staan en wat ze moeten doen om hun doelen te bereiken.

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen is belangrijk omdat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter presteren als docenten hoge verwachtingen hebben(Timmermans, Kuyper en Van der Werf, 2015). Daarnaast kan lesgeven vanuit hoge verwachtingen bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen. Door het stellen van uitdagende doelen en het geven van positieve feedback kunnen leerlingen groeien in hun zelfvertrouwen.

Rubie-Davies (2015) benadrukt verder dat het stellen van hoge verwachtingen niet alleen belangrijk is voor hoogpresterende leerlingen, maar ook voor leerlingen met een achterstand. Docenten moeten ook voor deze leerlingen hoge verwachtingen hebben en hen ondersteunen om deze verwachtingen te bereiken. Het uitgangspunt van de leerkracht zou moeten zijn: alle leerlingen kunnen alles leren.

Referenties:

NRO. (2021). Leidraad: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen. https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/leidraad-onderwijs-vanuit-hoge-verwachtingen

Rubie-Davies, C. (2015). Becoming a high expectation teacher: Raising the Bar. London: Routledge

Rede, L., & Meusen-Beekman, K. E. L. L. Y. Op weg naar ongekend excellent basisonderwijs

Timmermans, A.C., Kuyper, H. & Van der Werf, G. (2015). Accurate, inaccurate, or biased teacher expectations: Do Dutch teachers differ in their expectations at the end of primary education? British Journal of Educational Psycho[1]logy, 85, 459-478