Kwaliteit van onderwijs

Kwaliteit van onderwijs

15-12-2018

Kwaliteit van onderwijs is een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij om de mate waarin het onderwijs aansluit bij de behoeften van de leerlingen, hen voorbereidt op de toekomst en bijdraagt aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is van belang dat het onderwijs van goede kwaliteit is, zodat leerlingen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en hun potentieel te benutten.

Maar wat is nu precies goede kwaliteit van onderwijs? Volgens Doolaard (2013) gaat het hierbij om een combinatie van verschillende factoren, zoals het didactisch handelen van de leerkracht, de inhoud van het curriculum, het leerklimaat in de klas, de betrokkenheid van ouders en de schoolleiding, en de inzet van moderne technologieën. Ook Honingh et al. (2018) stellen dat kwaliteit van onderwijs bestaat uit verschillende dimensies, zoals de leerresultaten van leerlingen, het pedagogisch klimaat, de onderwijsinhoud en -organisatie, en de schoolcultuur.

Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, zijn verschillende strategieën mogelijk. Kessels (2012) benadrukt dat leiderschap een cruciale rol speelt bij het realiseren van kwaliteitsverbetering in scholen. Schoolleiders hebben de verantwoordelijkheid om het onderwijsbeleid helder te formuleren, de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren, en het personeel te motiveren en te stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Daarnaast is het volgens Van der Steeg et al. (2011) van belang dat er voldoende aandacht is voor differentiatie, zodat ook de beste leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Ook benadrukt Honingh et al. (2018) het belang van maatwerk en flexibiliteit, zodat het onderwijs beter kan aansluiten bij de verschillende behoeften en talenten van leerlingen.

Kortom, kwaliteit van onderwijs is een complex begrip dat uit verschillende dimensies bestaat. Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, zijn verschillende strategieën mogelijk, zoals goed leiderschap, vakmanschap van de leerkracht, differentiatie en het leveren van maatwerk .

Referenties:

Doolaard, S. (2013). Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs.

Honingh, M. E., Ehren, M. C. M., & van Montfort, C. J. (2018). Het vernieuwde toezicht in het onderwijs. Hooggespannen verwachtingen van kwaliteitszorg, bestuurskracht en maatwerk.

Kessels, J. W. (2012). Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Inaugurele Rede. Open Universiteit, Heerlen.

Van der Steeg, M., Vermeer, N., & Lanser, D. (2011). Niveau onderwijs daalt. Vooral beste leerlingen blijven achter Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief.