Lerarentekort zal verder oplopen

Lerarentekort zal verder oplopen

18-06-2022

Het lerarentekort in het basisonderwijs is een hardnekkig probleem dat al enige tijd speelt. Volgens voorspellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal het primair onderwijs in 2022 ruim 4,1 duizend basisschoolleerkrachten (fte) tekortkomen, wat in 2027 zal zijn opgelopen tot 11 duizend (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021). Dit probleem is het grootst in de grote steden, terwijl het in krimpgebieden minder urgent is vanwege het afnemende aantal leerlingen.

Verschillende maatregelen worden overwogen of zijn al in de praktijk gebracht om het tekort aan te pakken. Deze betreffen onder andere het inschakelen van onderwijsassistenten, herintreders en zij-instromers en het aanbieden van verkorte pabo-opleidingen en kortingen op het collegegeld voor de pabo-opleiding. Desondanks blijft het probleem bestaan.

Uit een recent rapport van het OCW blijkt dat het lerarentekort voornamelijk wordt veroorzaakt door vergrijzing en een lage instroom van nieuwe leraren. Daarnaast is er een stijging van het aantal leerlingen en neemt de vraag naar onderwijs op maat toe (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt dat het aantal vacatures in het primair onderwijs tussen 2015 en 2019 is gestegen van 2.900 naar 3.800 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

In het schooljaar 2018-2019 verlieten ruim 10.000 leraren het primair onderwijs, waarvan een groot deel met pensioen ging (CBS, 2020). Daarnaast is de instroom van nieuwe leraren niet voldoende om het vertrek van oudere leraren op te vangen .Het is van groot belang om te blijven investeren in de instroom en behoud van kwalitatief goed personeel in het primair onderwijs, aangezien het tekort aan leraren een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.

Referenties:

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020). Arbeidsmarktanalyse onderwijs 2020. Den Haag: CBS

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021). Lerarenopleidingen en leraren: factsheet. Den Haag: OCW.

Rijksoverheid.nl. (z.d.). Aanpak lerarentekort | Werken in het onderwijs. Geraadpleegd op 2 juni 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-lerarentekort