Leren en cognitieve principes van instructie en oefening

Leren en cognitieve principes van instructie en oefening

10-03-2020

Leren is een complex proces dat beïnvloed kan worden door verschillende factoren, zoals instructiemethoden en oefeningen. De cognitieve principes van instructie en oefening zijn belangrijk om effectief te kunnen leren. Volgens Muijs en Reynolds (2017) is het begrip van deze principes cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve onderwijsstrategieën. Actief leren, waarbij studenten betrokken zijn bij het leerproces, is een belangrijk aspect volgens Kirschner, Claessens en Raaijmakers (2018).

Rosenshine (2012) heeft tien principes van instructie beschreven die gebaseerd zijn op onderzoek in de cognitiewetenschappen (o.a. onderzoek naar hoe onze hersenen informatie verwerven en verwerken). Een belangrijk principe van instructie en oefening is dat nieuwe informatie moet aansluiten op voorkennis. Ook is oefening en feedback nodig om effectief te kunnen leren. Instructie moet worden aangepast aan het niveau van de studenten en georganiseerd worden rond belangrijke concepten en principes. Rosenshine beschrijft in zijn artikel “Principles of Instruction” de volgende didactische principes:

  1. Herhaal dagelijks een deel van wat eerder is geleerd.
  2. Presenteer nieuwe informatie in kleine stappen en controleer regelmatig of de leerlingen het begrijpen, voordat je naar de volgende stap gaat.
  3. Stel veel vragen. Daarmee bepaal je hoe goed er al is geleerd en of meer instructie nodig is.
  4. Gebruik modellen: hardop vertellen wat je denk- en werkstappen zijn.
  5. Biedt uitgewerkte voorbeelden, waarin alle deelstappen zijn voorgedaan.
  6. Geef begeleide oefeningen om de leerlingen te ondersteunen in het toepassen van de nieuwe informatie.
  7. Ga na of leerlingen het echt begrepen hebben en of ze wel het juiste leren.
  8. Zorg dat je leerlingen succesvol zijn (en voorkom het inslijpen van fouten).
  9. Eis en monitor zelfstandige oefening, hierdoor wordt kennis geautomatiseerd.
  10. Activeer geleerde kennis regelmatig, door verspreid over de tijd een breed scala aan oefeningen aan te bieden

Deze principes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kunnen worden toegepast in verschillende onderwijscontexten en vakgebieden.

Referenties:

Muijs, D. & Reynolds, D. (2017). Effective teaching: evidence and practice. SAGE Publications Ltd.

Kirschner P.A., Claessens L. & Raaijmakers S.  (2018). Op de schouders van reuzen. Drukkerij Ten Brink Uitgevers, Meppel

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction. Research-based strategies that all teachers should know. American Educator, 36(1, Spring), 12-21.