Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs

Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs

12-05-2019

Oplossingsgericht werken in het onderwijs is een benadering die gericht is op het vinden van oplossingen voor problemen die zich voordoen in de schoolcontext. Deze benadering is gebaseerd op de principes van positieve psychologie en gaat ervan uit dat elk individu over de kracht en de vaardigheden beschikt om zelf een oplossing te vinden voor zijn of haar problemen. In deze blog gaan we dieper in op de principes van oplossingsgericht werken in het onderwijs en hoe deze benadering kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs.

Oplossingsgericht werken in het onderwijs gaat uit van de kracht en de vaardigheden van de leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is een positieve benadering die zich richt op het vinden van oplossingen voor problemen in plaats van het benadrukken van de problemen zelf. Het doel is om de betrokkenen te helpen hun doelen te bereiken door hun eigen krachten en hulpbronnen te benutten.

Oplossingsgericht werken in het onderwijs is gebaseerd op enkele principes:

  1. De focus ligt op oplossingen, niet op problemen.
  2. De betrokkenen zijn experts in hun eigen situatie.
  3. De betrokkenen worden aangemoedigd om te denken in termen van wat wel werkt.
  4. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen.
  5. Er wordt gekeken naar wat er goed gaat en hoe dit kan worden versterkt.

Oplossingsgericht werken kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs op verschillende niveaus. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

  1. Leerkrachten kunnen oplossingsgericht werken toepassen om de leerprestaties van hun leerlingen te verbeteren. Door de focus te leggen op wat wel werkt en door kleine, haalbare stappen te zetten, kunnen leerlingen hun eigen leerproces verbeteren en hun doelen bereiken.
  2. Oplossingsgericht werken kan ook worden toegepast op het niveau van de school. Door te kijken naar wat er goed gaat en door te focussen op oplossingen in plaats van problemen, kan de school haar eigen krachten en hulpbronnen benutten om haar doelen te bereiken.
  3. Oplossingsgericht werken kan ook worden toegepast op het niveau van het beleid. Door te kijken naar wat wel werkt en door kleine, haalbare stappen te zetten, kan het beleid worden aangepast om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Oplossingsgericht werken in het onderwijs is een benadering die gericht is op het vinden van oplossingen voor problemen in de schoolcontext. Het is gebaseerd op enkele principes zoals de focus op oplossingen, het benutten van de krachten en hulpbronnen van de betrokkenen en het vinden van kleine, haalbare stappen.

Referenties:

Hartman, O. (2011). De intern begeleider als coach in het basisonderwijs (Doctoral dissertation, foaf: name).

Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Mol Lous, A. (2015). Passende competenties voor passend onderwijs Onderzoek naar competenties in het basisonderwijs.

Sterck, L. De competentiekaart als leidraad?.

Ten Hove, M. L. F., Callens, N., Gheysen, T., & Maene, W. (2007). Survivalkit voor leerkrachten. Oplossingsgericht werken op school (Fontys-OSO-Reeks, nr. 26) (No. 26). Garant.