Over Birgitha

Over Birgitha

Kwalitatief goed onderwijs vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle leerlingen

Mijn missie is om bij te dragen aan het goed voorbereiden van kinderen op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt én bij te dragen aan hun sociale vorming en burgerschap door kwalitatief goed onderwijs vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle kinderen.

Sinds 2000 houd ik me bezig met gedrag en leren in diverse organisaties. Na het afronden van de Pabo heb ik enkele jaren lesgegeven in het basisonderwijs. Tegelijkertijd studeerde ik Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden). Na afronding van mijn studie, werkte ik vier jaar als junior-onderzoeker en wetenschappelijk docent bij het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG), dat onderdeel is van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hier heb ik naast het verzorgen van werkgroepen als Kwaliteit & Doelmatigheid en Organisatiewetenschappen, ook studenten begeleid als mentor en scriptiedocent. Daarnaast begeleide ik nieuwe collega’s bij het geven van onderwijs.

Hierna heb ik drie jaar als hogeschooldocent gewerkt bij de Pabo van InHolland Den Haag. In de rol van mentor en docent coachte ik aankomend docenten bij het afstuderen. Daarnaast bestond mijn functie uit het verzorgen van werkgroepen en hoorcolleges voor de derde- en vierdejaarsstudenten, het begeleiden van afstudeerprojecten, LIO-stages, praktijkstages, het begeleiden van afstudeeronderzoeken en het afnemen van afstudeerassessments. Gezien mijn academische achtergrond en ervaring als wetenschappelijk docent, ben ik ook ingezet als assessor voor afstudeerassessments en  voor toelatingsassessments voor de Academische Pabo.

Sinds 2014 werk ik als ondernemer op het gebied van gedrag, leren en ontwikkeling. Van het begeleiden van afstudeeronderzoeken, het verzorgen van training en coaching in bedrijven en organisaties op het gebied van leiderschap, timemanagement en performance coaching tot het uitvoeren van opdrachten in het onderwijs, zoals projecten als IB-er en een verbetertraject op het gebied van onderwijskundig leiderschap en kwaliteitszorg. Ik ben geregistreerd als ZBO Intern Begeleider in het kwaliteitsregister van de LBBO en als CRKBO-docent.

Vanaf schooljaar 2023-2024 ben ik nog beschikbaar als vakbekwaam schoolleider of onderwijsadviseur. Ik werk rechtstreeks voor meerdere opdrachtgevers en overleg bij aanvang van een opdracht een recente VOG.

ERVARING:

ZZP-ER: BEVOEGD EN BEKWAAM (deels BTW-vrij)

Als orthopedagoog en vakbekwaam schoolleider ben ik een waardevolle (tijdelijke) aanvulling op uw team. U betaalt alleen de gewerkte uren en hebt verder geen verplichting aan Birgitha Bakker | Expert in gedrag en leren. Ik ben CRKBO-geregistreerd en een deel van mijn diensten zijn daardoor vrijgesteld van BTW. Door mij zonder tussenkomst van een bemiddelaar in te schakelen, heeft u geen extra afdracht per uur.

VOG

Bij aanvang van een opdracht overleg ik een recente “Verklaring omtrent gedrag”(VOG).

MODELOVEREENKOMST

Ik maak gebruik van de  “modelovereenkomst geen werkgeversgezag”.   Birgitha Bakker | Expert in gedrag en leren werkt rechtstreeks voor meerdere opdrachtgevers.

MEER WETEN?

Volg Birgitha Bakker op social media:

LinkedIn

Twitter

Facebook

KWALITEITSREGISTER

Ik ben geregistreerd als ZBO Intern begeleider in het kwaliteitsregister van de LBBO.

VRIJGESTELD VAN BTW

Doordat ik CRKBO-geregistreerd ben, is een deel van mijn diensten vrijgesteld van Btw.