Passend onderwijs past niet. Huisvestingsproblematiek in het onderwijs.

Passend onderwijs past niet. Huisvestingsproblematiek in het onderwijs.

20-10-2021

In Nederland is er een toenemende druk op scholen om na passend onderwijs, ook inclusief onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende achtergronden en onderwijsbehoeften. Echter, de huisvesting van scholen is niet berekend op deze nieuwe realiteit, wat leidt tot problemen voor zowel leerlingen als docenten.

Allereerst is de huisvesting van scholen nog steeds niet aangepast aan de veranderende behoeften van het onderwijs, zoals de behoefte aan individueel onderwijs en samenwerking tussen leerlingen (Onderwijsraad, 2020 en Bronneman-Helmers, 1999). De huidige schoolgebouwen zijn vaak nog ingericht volgens het traditionele klaslokaalmodel. Dit kan leiden tot overvolle klassen en gebrek aan privacy voor leerlingen en docenten. Verder is er een groot tekort is aan schoolgebouwen in Nederland en zijn de bestaande gebouwen vaak verouderd en onveilig (Bronneman-Helmers, 1999).

Een recentere bron die de problemen met onderwijshuisvesting in Nederland bespreekt is het rapport “Een vak apart: Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel” van het IBO Onderwijshuisvesting Funderend Onderwijs (2021). Dit rapport benadrukt nogmaals dat het huidige onderwijshuisvestingsstelsel niet goed functioneert en dat er meer flexibiliteit en maatwerk nodig is om de behoeften van leerlingen en docenten te kunnen bedienen. Ook wordt er in het rapport aandacht besteed aan de kwaliteit van de schoolgebouwen, die vaak niet voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast wordt er in het rapport aandacht besteed aan de buitenruimtes van scholen, die vaak te klein zijn en niet goed zijn ontworpen om leerlingen de ruimte te geven om te spelen en te bewegen. Dit heeft een negatieve invloed op de concentratie en leerprestaties.

Kortom, de onderwijshuisvesting in Nederland is nog steeds niet goed berekend op passend onderwijs. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, maatwerk en kwaliteit in schoolgebouwen, zodat deze beter kunnen aansluiten bij de veranderende onderwijsbehoeften van leerlingen en docenten. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de buitenruimtes van scholen, zodat leerlingen de ruimte krijgen om te spelen en te bewegen. Het is de taak van de overheid om deze problemen aan te pakken en te zorgen voor goede en veilige schoolgebouwen die bijdragen aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Door deze problemen op te lossen kan het onderwijs beter inspelen op de behoeften van de leerlingen en docenten, en de leerprestaties verbeteren.

Referenties:

Bronneman-Helmers, H. M. (1999). Scholen onder druk.

IBO Onderwijshuisvesting Funderend Onderwijs. (2021). Een vak apart: Een toekomstbestendig  onderwijshuisvestingsstelsel. Ministerie van Financiën, Den Haag.

Onderwijsraad. (2020). Ruimte voor onderwijs. Geraadpleegd van https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2020/ruimte-voor-onderwijs