Relatie, competentie en autonomie

Relatie, competentie en autonomie

15-04-2020

Naast “lekker in je vel zitten” zijn er nog drie basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn, dat ze erbij horen en geaccepteerd worden (relatie).

Daarnaast ontdekken leerlingen gaandeweg dat ze steeds meer zelf kunnen (competentie). En leerlingen zijn in staat hun eigen leergedrag te sturen (autonomie). Door hoge doelen te stellen en daarbij een kind vertrouwen te geven dat deze haalbaar zijn en voldoende te ondersteunen totdat een kind het zelf kan, kun je het maximaal haalbare uit kinderen naar boven halen.