Schoolleiderstekort verder toegenomen

Schoolleiderstekort verder toegenomen

18-01-2023

Het tekort aan schoolleiders in het onderwijs is een groeiend probleem in Nederland. Uit recente onderzoeken blijkt dat het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs alleen maar toeneemt (Adriaens et al., 2021). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van de overgebleven schoolleiders.

Een mogelijke oorzaak van het tekort aan schoolleiders is de afnemende interesse van leerkrachten om door te groeien naar een leidinggevende functie. Uit onderzoek blijkt dat interne motivatie, zoals het verlangen om anderen te helpen groeien en ontwikkelen, afneemt naarmate een leerkracht langer in het onderwijs werkt (Barton, 2011). Dit kan het aantrekkelijk maken om op de werkvloer te blijven in plaats van door te groeien naar een leidinggevende functie.

Daarnaast zijn er ook andere factoren die bijdragen aan het tekort aan schoolleiders. Zo heeft de coronapandemie gezorgd voor een hogere werkdruk en meer stress onder schoolleiders, waardoor sommigen ervoor hebben gekozen om het onderwijs te verlaten (Didactief, 2022). Ook zijn er signalen dat de salarissen van schoolleiders niet in verhouding staan tot de zwaarte en verantwoordelijkheid van hun functie (Onderwijsraad, 2018).

De gevolgen van het tekort aan schoolleiders zijn zorgwekkend. Zo blijkt uit het rapport “De Staat van het Onderwijs 2022” van de Inspectie van het Onderwijs dat het tekort aan schoolleiders leidt tot een grotere werkdruk en minder ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2022). Ook zorgt het tekort voor een hogere uitval onder schoolleiders en een minder goede kwaliteit van het onderwijs (AVS, 2021).

Het aanpakken van het tekort aan schoolleiders is dan ook van groot belang voor het Nederlandse onderwijs. De Algemene Vereniging Schoolleiders pleit bijvoorbeeld voor betere arbeidsvoorwaarden en meer loopbaanperspectief voor schoolleiders (AVS, 2022). Ook wordt er gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het beroep van schoolleider en het verbeteren van de begeleiding en ondersteuning voor schoolleiders in opleiding (PO-Raad, 2021).

In het kort is het tekort aan schoolleiders een groeiend probleem in het Nederlandse onderwijs. De oorzaken zijn divers en er zijn meerdere oplossingen nodig om het probleem aan te pakken. Het is van groot belang dat er actie wordt ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de werkdruk van schoolleiders te verlagen.

Referenties:

Adriaens, H., Elshout, M., Elshout, S., & de Cock, E. (2021). Personeelstekorten primair onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/14/eindrapport[1]personeelstekorten-primair-onderwijs-peildatum-1-oktober-2021

Algemene Vereniging Schoolleiders. (2021). Leraren- en schoolleiderstekort blijft problematisch. https://avs.nl/nieuws/leraren-en-schoolleiderstekort-blijft-problematisch

Algemene Vereniging Schoolleiders. (2022). Schoolleiderstekort weer toegenomen. https://avs.nl/nieuws/schoolleiderstekort-weer-toegenomen

 

Barton, L. (2011). Moving to the Dark Side or into the Light? Internal or External Motivation to become a School Leader. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 23, 13-28. ERIC database.

Didactief. (2021, april 12). Cao-dwaling belemmert terugdringen schoolleiderstekort. https://didactiefonline.nl/artikel/caodwaling-belemmert-terugdringen-schoolleiderstekortInspectie van het Onderwijs. (2022). De staat van het onderwijs 2022. Geraadpleegd op 30 november 2022, van https://open.overheid.nl/repository/ronl-bd99589327433248047bb3144fdca5c2471a5636/1/pdf/de-staat-van-het-onderwijs-2022.pdf

Onderwijsraad. (2018). Een krachtige rol voor schoolleiders. Onderwijsraad.

PO-Raad. (2021). Leraren- en schoolleiderstekort wordt opnieuw in kaart gebracht. https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/leraren-en-schoolleiderstekort-wordt-opnieuw-in-kaart-gebracht