Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider

Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider

17-11-2022

Op 7 november 2022 heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) de vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider gepresenteerd. Deze nieuwe standaard, die in samenwerking met het werkveld en verschillende experts tot stand is gekomen, geeft richting aan de functie van de intern begeleider en dient als leidraad voor de professionalisering van deze belangrijke functie binnen het onderwijs.

De nieuwe beroepsstandaard bestaat uit verschillende domeinen, die elk een belangrijk aspect van de functie van de intern begeleider beschrijven. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan het domein van professionaliteit, waarin de vereiste kennis, vaardigheden en attitude van de intern begeleider worden beschreven. Ook wordt ingegaan op het domein van samenwerking en communicatie, waarin wordt benadrukt dat de intern begeleider een verbindende factor is tussen verschillende partijen binnen en buiten de school.

Een ander belangrijk domein is dat van onderzoeksmatig werken, waarin wordt beschreven hoe de intern begeleider evidence-based kan werken en gebruik kan maken van onderzoeksresultaten om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en leraren te verbeteren. Tot slot is er aandacht voor het domein van leiderschap en innovatie, waarin wordt beschreven hoe de intern begeleider een rol kan spelen in het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende onderwijsconcepten en -methoden. Verder bevat de beroepsstandaard onder meer een overzicht van:

  • de taken en verantwoordelijkheden van de ib’er als kwaliteitscoördinator;
  • de bijbehorende competenties;
  • aandacht voor de ethische aspecten van het werk;
  • een voorbeeldfunctieprofiel.

De vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider is een belangrijke stap in de professionalisering en verdere ontwikkeling van deze functie binnen het onderwijs. Door de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de intern begeleider duidelijk te beschrijven en te verankeren in een beroepsstandaard, wordt de functie van de intern begeleider verder geprofessionaliseerd en kan beter worden samengewerkt met andere professionals binnen en buiten de school.

Referentie:

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs. (2022). Vernieuwde beroepsstandaard intern begeleider. Opgehaald van https://www.lbbo.nl/themas/intern-begeleider/vernieuwde-beroepsstandaard-intern-begeleider.